easy-fun (tidl. easy-joy)

Mink optaget af easy-fun
Mink optaget af easy-fun

Baseret på en blanding af kvalitetshalm produceret hos danske landmænd

 • Fintsnittet og formalet ned til en strålængde på 1-1,5 cm længde
 • Varmebehandlet halm brikketeret under ekstremt højt tryk op til 2.500 bar.
 • Bakteriefri - opvarmet til ca. 100 grader C.
 • Briketter på 6 cm i diameter og ca. 12 cm i længde
 • Opfylder kravene om stimuli med permanent adgang til halm


Anvendelse

Bruges som erstatning for halm til minktæven, når der om sommeren fodres ovenpå redekassen

Let og optimal beskæftigelsesmateriale til minkene. Med easy-fun i buret sikres, at der til stadighed er halm til rådighed for minken. easy-joy opfylder de lovmæssige krav om, at minkene skal have adgang til halm.

En eller to easy-fun placeres let og hurtigt løst inde i buret. Ingen efterfølgende håndtering, da materialet langsomt forbruges i burene. Hygiejnisk og arbejdsbesparende i brug.Med easy-fun får du

 • dokumenteret effekt - farmundersøgelse med 20.000 individer har påvist, at pelsgnav reduceres med 6-10%
 • en reduktion af problemer med halesutning hos mink
 • et produkt, der er nemt at håndtere og mindsker arbejdsbehovet ved udmugning
 • En forenklet arbejdsgang, da easy-fun ikke skal tages ud af buret igen
 • minimal rengøring eller bortskaffelse af beskidte og brugt stimuleringsmateriale.
 • ingen vinteropbevaring og forårsrengøring af rør
 • et produkt der er hygiejnisk og arbejdsbesparende i brug


.Produktinformation klik på ikon