easy produkter til svin

Naturlig adfærd og sunde grise er væsentlige aspekter for at sikre høj dyrevelfærd og en god økonomi i svineproduktion. Samtidig er det både i landmandens og samfundets interesse at reducere brugen af resistensdannende medicin og andre stoffer, der kan have en negativ indvirkning i naturen.

På basis af kvalitetshalm, der er både mekanisk og termisk behandlet, producerer vi de kendte fiber-, strøelses- og stimuleringsprodukter – easy-fiber, easy-fun, easy-strø og easy-way.

Produkterne, der er godkendt til brug i SPF besætninger, er nærmere beskrevet på de næste sider.

Alle vores produkter må anvendes af økologiske landbrug.

Du kan også læse om andres erfaringer med vore produkter ved at klikke her.