easy-produkter til fjerkræ

easy-way i kyllingestald
easy-way i kyllingestald

Moderne staldsystemer stiller store krav til et effektivt strøelse uanset om, det anvendes i stalde med æg- eller kødproduktion.

Dyrenes velfærd er nøje forbundet med, at strøelsesmaterialet har tilstrækkelig absorptionskraft til at holde et tørt miljø i hele den ønskede periode uden støvudvikling. Samtidig er det en klar fordel, hvis strøelsen beholder de gode egenskaber i hele perioden i stalden og understøtter dyrenes naturlige adfærd.

Som strøelse i kyllingestalde anbefaler vi easy-way, der findes i to forskellige fraktioner. Til skrabehøns kan både easy-strø og easy-way anvendes.

Alle vores produkter må anvendes af økologiske landbrug.

easy-way og easy-strø er beskrevet nærmere på de næste sider.

Artikler om vore produkter til fjerkræ - klik her