< Tilbage

Cirkulær økonomi - anvend den rigtige strøelse01-05-2024 - 14:23

Varmebehandlet strøelse er optimalt i biogasanlæg efter opfyldt mission i stalden

Fra mark til mark. Sådan skulle det gerne gå med halmen, der starter sit liv som et sået frø,
der efterfølgende bliver høstet, presset, lavet til strøelse, brugt til produktionsdyrene, hentet
og udnyttet i biogasanlæggene for derefter at vende retur til marken som afgasset gylle eller
anvendt til fremstilling af for eksempel biokul i pyrolyseanlæg.

< Tilbage